Το νερό της βρύσης λόγω της επεξεργασίας που υφίσταται για ν' αποκτήσει πόσιμη ταυτότητα αλλά και των αγωγών μεταφοράς του, αποκτά διάφορα βαρέα μέταλλα και άλλες επιβλαβείς ουσίες όπως αμίαντο, νιτρώδη, χλώριο και άλλα στοιχεία επικύνδυνα.

Αυτά τα μέταλλα και οι επικίνδυνες ουσίες σταδιακά συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό και τον τοξινώνουν.

Με το σύστημα ηλεκτρόλυσης ιονισμένου νερού, το νερό της παροχής αφού προηγουμένως φιλτραριστεί, οδηγείται σε θάλαμο, όπου μέσω ηλεκτρόλυσης μετατρέπεται το νερό της βρύσης σε αλκαλικά ιονισμένο νερό για πόση και όξινα ιονισμένο νερό για εξωτερική φροντίδα υγείας και για απολύμανση. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΝΕΡΟ